De shitstorm overleven vraagt een bredere visie  

Dit artikel schreef ik nadat de redactie van duurzaamnieuws.nl  mij verzocht het dode-hoek-boek toe te lichten. Het is geen samenvatting geworden. Daar had ik geen zin in, omdat de gebruikte modellen in het boek veel te complex zijn om even te schetsen. Wel bespreek ik kort (in 1200 woorden) waarom ik het klimaatprobleem vanuit een zeer wijd blikveld heb beschreven, en wat voor soort oplossing daaruit voortvloeit. Peter van Vliet heeft mijn tekst vervolgens van een goede titel voorzien.

Over de brede invalshoek van het dode-hoek-boek heb ik gedurende de hele winter 2018/2019 met veel klimaatgroepen en klimaatactievelingen in Nederland, Frankrijk en Engeland gecommuniceerd aan de hand van twee korte teksten, elk één pagina groot, nl.

  •   Het IPCC is ziende blind.
  •   Het klimaatprotest mist inhoud.

Deze twee teksten zijn ook in het Engels en Frans vertaald. Aan de hand van deze basisteksten probeerde ik protestgangers te overtuigen van het feit dat we vanwege urgentie en veiligheid aan veel fundamentelere oplossingen (economische reorganisaties eigenlijk) moeten gaan denken dan alleen het harder aanjagen van de vervanging van fossiel energie-verbruik door duurzaam gewonnen energie. En ook hen die steeds maar de vage eis van 'systeemverandering' stellen, uit te dagen concreter te worden. Doordat deze winter de jongere generaties zich massaler realiseerden dat én de wereldwijde uitstoot door blijft stijgen én wereldwijd de energie-afhankelijkheid blijft toenemen, was er overal behoefte om het klimaatprobleem ruimer onder ogen te zien. Die bewustwording heeft er o.a. toe geleid dat de huidige klimaatpolitiek nu algemener gezien wordt als dweilen met de kraan open. Overal worden de toekomstbeelden, slogans en acties van klimaatgroepen nu concreter, gerichter, en scherper -- kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling in de programma's van Staygrounded, Earth Strike, en van de eisen-groep Parijse studenten -- en door die betere rechtvaardiging en scherpere opstelling krijgen ze ook massalere toestroom. Plus dat specifieke groepen toenemend in elkaar oplossen. Zie de toestroom naar XR momenteel.


Voor  "De shitstorm overleven vraagt een bredere visie"  volg deze link

Voor  "Het IPCC is ziende blind"  volg deze link.

Voor  "Klimaatprotest mist inhoud"  volg deze link.

 

♦  All text contents are free to use
♦  Comments etc: ina@climate-clues.nl
♦  This site doesn't use cookies
♦  and doesn't apply user tracking